CYBER EUROPE 2022 – SIMULACIJA INCIDENTA

10.06.2022
ATINA, 8. i 9. jun 2022 – RATEL je, kao Nacionalni CERT, učestvovao na vežbi Cyber Europe 2022 u organizaciji Evropske agencije za sajber bezbednost (ENISA), u svojstvu posmatrača.

Vežbe Cyber Europe predstavljaju simulaciju incidenata velikih razmera i omogućavaju analizu naprednih incidenata u oblasti informacione bezbednosti, kao i rešavanje složenih slučajeva u pogledu kontinuiteta poslovanja i upravljanja krizom. Ove godine hipotetički scenario je obuhvatio napad na servise i infrastrukturu zdravstvenog sistema uz pretnju objave ličnih i medicinskih podataka u više zemalja Evropske unije.

Kroz razgovore sa ostalim učesnicima, inicirano je uključivanje Nacionalnog CERT-a u sve moguće oblike saradnje iz oblasti informacione bezbednosti, u cilju poboljšanja svojih kapaciteta u borbi protiv bezbednosnih rizika u IKT sistemima.