Upravni odbor

U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18–dr. zakon), Narodna skupština Republike Srbije je na Drugoj sednici, Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini , održanoj 11. marta 2021. godine donela Odluku o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske („Službeni glasnik RS“, broj 21 od 12. marta 2021. godine).

Članovi Upravnog odbora:

Ime i prezime Funkcija
Dragan Kovačević predsednik UO
Petar Stijović zamenik predsednika UO
dr Vladimir Krstić član UO
profesor dr Dejan Marković član UO

dr Slobodan Ristić

član UO