Upravni odbor

U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“,br. 44/10, 60/13-US i 62/14), na predlog Vlade, Narodna skupština Republike Srbije je 3. 3. 2016. izabrala predsednika, zamenika predsednika i članove Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS“ broj 20/16 od 3.3.2016.).

Članovi Upravnog odbora:

Ime i prezime Funkcija
Dragan Kovačević predsednik UO
Petar Stijović zamenik predsednika UO
Danka Martić član UO
dr Vladimir Krstić član UO
profesor dr Dejan Marković član UO