Završene javne konsultacije o Predlogu za izmenu i dopunu Plana numeracije

09.04.2012

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Predlogu za izmenu i dopunu Plana numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 07.04.2012.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Predlog za izmenu i dopunu Plana numeracije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti