Završene javne konsultacije o predlogu Pravilnika o dopunama Pravilnika o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

25.06.2012

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o predlogu Pravilnika o dopunama Pravilnika o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 22.06.2012.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Predlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti