Završene javne konsultacije o predlogu Plana namene radio-frekvencijskih opsega

07.03.2012

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o predlogu Plana namene radio-frekvencijskih opsega.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 07.02.2012. Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija, kao i prvobitni predlog Plana namene radio-frekvencijskih opsega, mogu se preuzeti na ovoj strani.

Upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije je 6.3.2012. usvojio konačan predlog Plana namene radio-frekvencijskih opsega i uputio ga na dalje postupanje Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva: