Završene javne konsultacije o PRAVILNIKU o IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

28.05.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o PRAVILNIKU o IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE


PRAVILNIK  o IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 24. januar 2020.

Tokom javnih konsultacija nije bilo dostavljenih mišljenja na Pravilnik.