Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije

17.05.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 16.05.2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti