Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga

28.05.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga

Nacrtu pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga

Preuzmi PDF

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 17. januar 2020.

Tokom javnih konsultacija nije bilo dostavljanih mišljenja.