Završene javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele u radio-frekvencijskom opsegu 694-790 MHz

17.11.2020

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 694-790 MHz.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 694-790 MHz

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 06.11.2020. godine

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti

  • Mišljenje privrednog društva „Huawei Technologies d.o.o“ Beograd.

Preuzmite PDF dokument