Završene javne konsultacije O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 3400-3800 MHZ

28.05.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 3400-3800 MHZ

NACRT PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 3400-3800 MHZ

Preuzmite PDF

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 10.03.2020. godine

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije  na dostavljena mišljenja mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti

•            Mišljenje operatora Telekom Srbija

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje operatora VIP mobile

Preuzmite  PDF dokument

U skladu sa članom 84. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama, organi odbrane, bezbednosti i službe za hitne intervencije su dostavili mišljenja na Nacrt.