Završene javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHFopsega (216-230 MHz) za teritoriju Republike Srbije

11.01.2018
U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHFopsega (216-230 MHz) za teritoriju Republike Srbije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 11. oktobar 2017.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.