Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o sadržaju, načinu upisa i vođenja evidencije posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

28.05.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o o nacrtu Pravilnika o sadržaju, načinu upisa i vođenja evidencije posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima


Nacrt Pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja

PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 17. januar 2020.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije na dostavljena mišljenja mogu se preuzeti na ovoj strani.