ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O PRIMENI POLITIKE PRIMERENOG KORIŠĐENjA, METODOLOGIJI PROCENE I ODRŽIVOSTI UKIDANjA MALOPRODAJNIH DODATNIH NAKNADA ZA ROMING I ZAHTEVU KOJI PRUŽALAC USLUGA ROMINGA PODNOSI U SVRHU TE PROCENE

15.04.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja, metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene.

 

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja, metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene

Preuzmite PDF dokument

 

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 12.04.2021. godine.

 

 Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije mogu se preuzeti na ovoj strani.

 

Srodni dokumenti:

  • Mišljenje: „A1 Srbija d.o.o.“

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje: „Telenor d.o.o.“

Preuzmite PDF dokument

Odgovori Agencije na mišljenja data na Nacrt pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja
Preuzmite PDF dokument