Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

02.12.2013
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 26.11.2013.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Napomena: svoje mišljenje je dostavio i operator Telekom Srbija, ali uz naznaku da je reč o poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti