ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLjANjE POŠTANSKIH USLUGA

26.06.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga

Nacrt Pravilnika o Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga

Preuzmite PDF

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 16.06.2020. godine

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovoru Agencije mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti

• Mišljenje JP „Pošte Srbije“

Preuzmite PDF dokument