Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija

26.11.2019

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija

Nacrt o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 9. oktobar 2019. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija, kao i odgovori Agencije na dostavljena mišljenja mogu se preuzeti na ovoj strani. 

Srodni dokumenti

  • Mišljenje operatora Telekom Srbija

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje operatora Vip mobajl

Preuzmite PDF dokument

Nacrt o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija – s podnetim mišljenjima i odgovorima Agencije

Preuzmite PDF dokument