Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o obračunu troškovno zasnivanih cena po modelu dugoročnih inkrementalnih troškova

17.12.2019

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o obračunu troškovno zasnivanih cena po modelu dugoročnih inkrementalnih troškova

Nacrt pravilnika o obračunu troškovno zasnivanih cena po modelu dugoročnih inkrementalnih troškova

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 7. decembar 2019. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani. 

Srodni dokumenti

  • Mišljenje operatora Telekom Srbija

          Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje operatora Vip mobajl

          Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje operatora Orion telekom
          Preuzmite PDF dokument