Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

16.08.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 15.08.2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti