ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENjA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA

23.09.2020

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora.

Nacrt Pravilnika o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 12.09.2020. godine

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije mogu se preuzeti na ovoj strani.

 Srodni dokumenti

  • Mišljenje JP „Pošte Srbije“

Preuzmite PDF dokument