Završene javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio stanica od strane radio amatera

09.08.2018

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je pozvala stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio stanica od strane radio amatera.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 29. jun 2018. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o načinu korišćenja radio stanica od strane radio amatera

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti