Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio-stanica od strane radio-amatera

09.06.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio-stanica od strane radio-amatera.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 06.06.2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o načinu korišćenja radio-stanica od strane radio-amatera

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti