Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

14.02.2019

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 9. januar 2019. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani. 

Nacrt Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti