Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

09.08.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 08.08.2011.


Mišljenja podneta u okvirujavnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti