ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM RADIO-DIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

17.12.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

NACRT PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM RADIO-DIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

Preuzmite PDF

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 27. 9. 2021. Godine.

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

•            Mišljenje privrednog društva „Radio Hit FM“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje privrednog društva „Radio Karolina“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje privrednog društva „TDI Radio-Televizija“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje privrednog društva „KOLORTON PRINT“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

Mišljenja i aneksi podneti tokom javnih konsultacija, a koja sadrže poverljive informacije, se ne objavljuju.

U skladu sa članom 84. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama, organi odbrane, bezbednosti i službe za hitne intervencije su dostavili mišljenja na Nacrt.