Završene javne konsultacije o NACRTU PRAVILNIKA o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

28.05.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije


Nacrt Pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

Preuzmite PDF

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 28.01.2020. godine.

U skladu sa članom 84. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama, organi odbrane, bezbednosti i službe za hitne intervencije su dostavili mišljenja na Nacrt.