Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

16.01.2018
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 12. januar 2018. godine


Mišljenje podneto u okviru javnih konsultacija može se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti