Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

02.02.2015
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 16.02.2015.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

Preuzmite PDF dokument