Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

30.08.2013

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja.

RATEL je, prepoznvši značaj ovog Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja za operatore i korisnike, predvideo maksimalan rok za dostavljanje mišljenja, od 26.07. do 26.08.2013.

Veliki broj stručnjaka i učesnika na tržištu telekomunikacija je dao svoj doprinos javnim konsultacijama. Mišljenja podneta u okvirujavnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.


Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti