Završene javne konsultacije o nacrtu Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

14.11.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 11.11.2011. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.


Nacrt Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti