ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

28.12.2018

U skladu sa čl. 83. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o NACRTU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 12. decembar 2018. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija i komentari Ratela, mogu se preuzeti na ovoj strani.