Završene javne konsultacije o nacrtu Odluke o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

14.10.2016
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Odluke o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 7. oktobar 2016.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Odluke o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti