ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU IZVEŠTAJA O ANALIZI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA SREDIŠNjEG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI ZA PROIZVODE ZA MASOVNO TRŽIŠTE

10.08.2022

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 04. 08. 2022. godine.

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

•            Mišljenje  ,,A1 Srbija“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje „Yettel“ d.o.o. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmite  PDF dokument

•            Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije

Preuzmite  PDF dokument