Završene javne konsultacije o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije

22.09.2016
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 18. septembar 2016.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Izmena i dopuna Plana numeracije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti