Završene javne konsultacije o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije

04.04.2016
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 18. mart 2016.

U predviđenom roku RATEL-u nije dostavljeno nijedno mišljenje.

Nacrt Izmena i dopuna Plana numeracije

Preuzmite PDF dokument