Završene javne konsultacije o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije

03.06.2013

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Izmena i dopuna Plana numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 31.05.2013.

Mišljenja podneta u okvirujavnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Izmena i dopuna Plana numeracije

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti