Završene javne konsultacije o nacrtima rešenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima podložnim prethodnoj regulaciji

24.06.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtima rešenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima podložnim prethodnoj regulaciji.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 22.06.2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.