Završene javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 3)

15.01.2018
U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 3).

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 30. novembar 2017.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Izveštaj o analizi T3

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti