Završene javne konsultacije o izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta (fizičkog) pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima (uključujući deljeni i potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji) (tržište 4)

25.09.2015
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta (fizičkog) pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima (uključujući deljeni i potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji) (tržište 4).

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 21. septembar 2015.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta (fizičkog) pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima (uključujući deljeni i potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji) (tržište 4)

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti