Završene javne konsultacije o Izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1)

16.01.2018
U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1).
Rok za dostavljanje mišljenja bio je 28. decembar 2017. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Izveštaj o analizi T1

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti