Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

23.12.2014

Javno nadmetanje za RF opseg 800 MHz

Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Upravni odbor RATEL-a je dana 23. 12. 2014. godine usvojio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za pružanje javne elektronske komunikacione usluge za standard GSM 1800/MFCN uključujući i IMT, na tehnološki neutralnoj osnovi, za teritoriju Republike Srbije, koje se izdaju u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz („Službeni glasnik RS“, broj 136/14).

Informacija o rokovima u javnom nadmetanju za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Tekst Javnog oglasa biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u petak 26.12.2014. godine. 
Rokovi iz Javnog oglasa teku od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 
U petak 26.12.2014. godine, na Internet stranici Agencije biće objavljena Instrukcija za plaćanje obaveza vezanih za Javni oglas.

Javno nadmetanje za RF opseg 1800 MHz

Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Upravni odbor RATEL-a je dana 23. 12. 2014. godine usvojio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za pružanje javne elektronske komunikacione usluge za standard GSM 1800/MFCN uključujući i IMT, na tehnološki neutralnoj osnovi, za teritoriju Republike Srbije, koje se izdaju u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz („Službeni glasnik RS“, broj 136/14).

Informacija o rokovima u javnom nadmetanju za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Tekst Javnog oglasa biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u petak 26.12.2014. godine. 
Rokovi iz Javnog oglasa teku od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 
U petak 26.12.2014. godine, na Internet stranici Agencije biće objavljena Instrukcija za plaćanje obaveza vezanih za Javni oglas.