Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

28.09.2015

Javno nadmetanje za RF opseg 800 MHz

Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

Upravni odbor RATEL-a je dana 28. 8. 2015. godine usvojio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsezima 791-821/832-862 MHz za pružanje javne elektronske komunikacione usluge za sistem IMT (International Mobile Telecommunications) koji obuhvata IMT-2000 i IMT-Advanced, na tehnološki neutralnoj osnovi, za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa čl. 2-7. Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskim opsezima  791-821/832-862 MHz („Službeni glasnik RS“, broj 70/15).

  • Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

    Preuzmite PDF dokument


Javno nadmetanje za RF opseg 1800 MHz

Usvojena Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

Upravni odbor RATEL-a je dana 28. 8. 2015. godine usvojio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsezima 791-821/832-862 MHz za pružanje javne elektronske komunikacione usluge za sistem IMT (International Mobile Telecommunications) koji obuhvata IMT-2000 i IMT-Advanced, na tehnološki neutralnoj osnovi, za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa čl. 2-7. Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskim opsezima  791-821/832-862 MHz („Službeni glasnik RS“, broj 70/15).

  • Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 MHz

    Preuzmite PDF dokument