Učešće RATEL-a na regionalnom sastanku o OTT uslugama

21.12.2022

Sarajevo, 13. i 14. decembar - U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, održan je regionalni sastanak o OTT (Over-the-Top) uslugama, regulaciji AVM usluga i implementaciji digitalnog radija (T-DAB). Na sastanku su učestvovali predstavnici regulatornih tela iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Severne Makedonije.

Cilj sastanka je bio da se, kroz plenarnu diskusiju i bilateralne dogovore, razmene iskustva, kao i da se definiše dalja saradnja u ovim oblastima.

Na početku sastanka prisutnima se obratio generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Draško Milinović i tom prilikom izrazio nadu da će se kroz zajedničku diskusiju i bilateralne dogovore definisati zajednička mapa puta i saradnja u ovoj oblasti. Dodao je da bi to svakako doprinelo bržem razvoju regulatornog i tehničkog okvira za komunikacione usluge koje još uvek nisu regulisane, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, uprkos očiglednoj potrebi za davanjem adekvatnog odgovora na ovo pitanje u skoroj budućnosti.

Predstavnice RATEL-a na ovom sastanku su bile Natalija Varagić, koja je predstavila iskustva u implementaciji digitalnog radija (T-DAB) u Republici Srbiji i Sanja Vukčević Vajs, sa prezentacijom na temu „OTT usluge – Regulatorni okvir i primena”.