Telekom Srbija, Telenor i Vip mobajl podneli prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u RF opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije

15.01.2015

Javno nadmetanje za RF opseg 800 MHz

Telekom Srbija, Telenor i Vip mobajl podneli prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u RF opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge obaveštava javnost da su prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radiofrekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije, otkupom konkursne dokumentacije u roku definisanom u Javnom oglasu, odnosno do 14. januara 2015. godine, podneli sledeći operatori:

· Vip mobile d.o.o,
· Telenor d.o.o,
· Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Operatori koji su otkupili konkursnu dokumentaciju imaju mogućnost da u roku od 45 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno do 9. februara 2015. godine, podnesu ponude za učešće u javnom nadmetanju za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radiofrekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije, prema uslovima iz Javnog oglasa.

Agencija će blagovremeno obavestiti javnost o ponudama podnetim u predviđenom roku.

Javno nadmetanje za RF opseg 1800 MHz

Telekom Srbija, Telenor i Vip mobajl podneli prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u RF opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge obaveštava javnost da su prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radiofrekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije, otkupom konkursne dokumentacije u roku definisanom u Javnom oglasu, odnosno do 14. januara 2015. godine, podneli sledeći operatori:

· Vip mobile d.o.o,
· Telenor d.o.o,
· Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Operatori koji su otkupili konkursnu dokumentaciju imaju mogućnost da u roku od 45 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno do 9. februara 2015. godine, podnesu ponude za učešće u javnom nadmetanju za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radiofrekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije, prema uslovima iz Javnog oglasa.

Agencija će blagovremeno obavestiti javnost o ponudama podnetim u predviđenom roku.