Sastanak direktora RATEL-a sa resornim ministrom povodom predstavljanja rezultata benčmarka mobilnih mreža u 2022. godini

14.12.2022

Direktor  Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) Dragan Pejović sastao se sa ministrom informisanja i telekomunikacija dr Mihailom Jovanovićem povodom predstavljanja rezultata merenja i analize parametra kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža (Benčmark mobilnih mreža) u Republici Srbiji u 2022. godini.

Govoreći o rezultatima, direktor RATEL-a je upoznao ministra sa metodologijom Benčmark projekta, odnosno sa detaljima koji se odnose na organizovanje merenja, obim projekta, opis opreme i način bodovanja.

Na kraju sastanka je zaključeno da ovogodišnji rezultati ukazuju na poboljšanje kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima u odnosu na prethodnu godinu, imajući u vidu da je prosečan broj poena prošle godine iznosio 83,51, dok ove godine iznosi 86,58.

Rezultati Benčmarka mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.