Rezultati uporednog merenja kvaliteta usluga u mobilnim mrežama u Srbiji za 2020. godinu

20.11.2020

U cilju podsticanja konkurentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti mobilnih komunikacija, stalnog unapređenja kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama, kao i radi pouzdanog i nepristrasnog informisanja korisnika o kvalitetu mobilnih komunikacionih mreža, Agencija je i ove godine sprovela sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža (Benchmarking mobilnih mreža), operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile, dostupnih krajnjim korisnicima u Republici Srbiji.

Merenja kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima, u mobilnim komunikacionim obavljena su u  periodu septembar – oktobar 2020. godine. Mereni su radio-parametara za tehnologije 2G/3G/4G i parametari performansi mobilnih komunikacionih mreža (KPI – Key Performance Indicator) za govornu uslugu i usluge prenosa podataka.

Rezultate i metodologiju merenja je moguće videti na Internet stranici Agencije:

http://benchmark.ratel.rs

Krajnji korisnici usluga mobilnih komunikacionih mreža u Republici Srbiji, kao i svi zainteresovani, mogu da pristupe podacima o merenjima Benchmarking-a mobilnih mreža na interaktivnom portalu:

http://benchmark.ratel.rs/portal