Rezultati istraživanja o korišćenju usluga mobilne telefonije u Srbiji

Istraživanje pokazuje da više od trećine ispitanih nema SIM karticu, ni telefon koji podržava 4G mrežu. Dve trećine ispitanika koristi do 3GB podataka mesečno. Oko 30% ispitanika menjalo je operatora. Ispitanici koji su menjali operatora učinili su to u 35% slučajeva zbog niže cene usluga novoizabranog operatora. Zanimljivo je da je 29% ispitanika promenilo operatora na preporuku poznanika, a 12% je to učinilo zbog promotivnih cena usluga. Mogućnost zadržavanja broja telefona prilikom menjanja operatora je iskoristilo 40% ispitanika. Skoro 15% ispitanih nisu znali da mogu da zadrže broj, a skoro 11% se izjasnilo da im je novi operator rekao da ne mogu da zadrže stari broj.

Kvalitet usluga prenosa podataka koji pružaju sva tri operatora je veoma dobar i na nivou je mobilnih mreža u Evropi. Međutim, jedna trećina mobilnih korisnika nema ili ne koristi internet na mobilnom telefonu.

Sva tri operatora mobilnih komunikacionih mreža u Srbiji su ostvarila zadovoljavajuće rezultate u pogledu kvaliteta usluga koje pružaju korisnicima. Korisnici s druge strane, ne upotrebljavaju u raspoloživom kapacitetu usluge koje su omogućene u mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji. Detaljniji rezultati istraživanja o korisničkom ponašanju u mobilnim mrežama su na adresi korisnickoponasanje.ratel.rs.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da treba upoznati korisnike sa mogućnostima koje postoje u mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji, kako bi se građani intenzivnije i brže uključili u tehnološku stvarnost savremenog sveta.

RATEL radi na uporednoj analizi kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji - Benchmark mobilnih mreža, razvijanjem alata za merenje kvaliteta interneta - RATEL NetTest i ovim istraživanjem, nastoji da doprinese razvoju elektronskih komunikacionih mreža i usluga, poveća dostupnost usluga elektronskih komunikacija i unapredi kvalitet elektronskih komunikacionih usluga, i ukaže na neophodnost korišćenja raspoloživih usluga i mogućnosti u mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno u novembru ove godine na teritoriji Srbije na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika, koje prati demografsku strukturu Srbije.