RATEL sproveo merenje kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama u Republici Srbiji

20.11.2020

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), je u periodu od septembra do novembra 2020. godine godine sprovela uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža (Benchmark mobilnih mreža) kod sva tri mobilna mrežna operatora u Srbiji, odnosno izvršila je uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka.

Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat ove godine, zahvaljujući značajnom unapređenju kvaliteta svih usluga u svim kategorijama. Za njim sledi Telenor, koji je unapredio prošlogodišnje performanse implementacijom VoLTE usluge (prenos govora pomoću 4G, Voice over LTE) pre početka ovogodišnje kampanje. Vip mobile je zabeležio pad parametara kvaliteta zbog problema sa funkcionisanjem DNS (Domain Name System) servera.

Testiranje mobilnih komunikacionih mreža rađeno je u 50 gradova i 10000 km puteva u Srbiji. Merenja su obuhvatala tri kategorije: velike gradove, male gradove i puteve.

Tokom drive test merenja obavljeno je  preko 7000 testova govorne usluge i 7000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora.

Pored drive testova, obavljena su walk test merenja na lokacijama pešačkih zona u Beogradu: Ada Ciganlija, Knez Mihajlova ulica, Beograd na vodi, Zemunski kej.

Za izračunavanje konačnog rezultata, računat je zbir poena koje su operatori osvojili i za govornu uslugu i za uslugu prenosa podataka, pri čemu udeo odnosno težinski faktor za govornu uslugu iznosi 40%, a za usluge prenosa podataka 60%  (prenos podataka 40%, Web browsing 10% i YouTube 10%).

Vrednostima dobijenim za govornu uslugu i uslugu prenosa podataka doprinose rezultati koje su operatori za te usluge ostvarili po različitim kategorijama: veliki gradovi, mali gradovi, putevi. Za ove kategorije izračunavanje se obavlja odvojeno, korišćenjem definisanih težinskih faktora za različite kategorije i to:  veliki gradovi - 40%, mali gradovi - 30% i putevi - 30%.

Za govornu uslugu sprovedeni su sledeći testovi: procenat uspešno uspostavljenih poziva, vreme uspostave veze i kvalitet govornog poziva.

Sa druge strane, za uslugu prenosa podataka sprovedeni su sledeći testovi:

  • Prenos malog fajla– Download, Ovakav test dizajniran je za merenje odziva mreže i simuliranje korisnika koji sa mreže prima podatke male veličine, poput slike, mp3 fajla ili e-maila.
  • Prenos malog fajla– Upload, Ovakav test je kreiran za merenje odziva mreže i simuliranje korisnika koji šalje na mrežu taj fajl male veličine, poput slike, mp3 fajlova ili e-maila.
  • Prenos velikog fajla– Download, Ovaj test je dizajniran za testiranje kapaciteta mreže koja treba da obezbedi najveću kontinuiranu brzinu prenosa podataka.
  • Prenos velikog fajla– Upload, Ovaj test je dizajniran za testiranje kapaciteta mreže koja treba da obezbedi najveću kontinuiranu brzinu prenosa podataka.
  • Web browsing – Refrentna stranica, testiranje brzine učitavanja i otvaranja referentne web stranice na mobilnom telefonu.
  • Web browsingLive stranica, testiranje brzine učitavanja i otvaranja live web stranica na mobilnom telefonu.
  • YouTube, - testiranje kvaliteta live video stream-a.

Do konačnih rezultata došlo se sabiranjem ponderisanih vrednosti  navedenih kategorija, odnosno servisa.

Kvalitet servisa koje operatori mobilnih mreža u Srbiji pružaju našim korisnicima uporedive su sa kvalitetom usluga u EU.

Merni sistem se sastoji iz dva merna vozila opremljena identičnim mernim uređajima koji su omogućavali testiranje svih tehnologija i usluga istovremeno.

Za potrebe testiranja govorne usluge, Samsung Galaxy S10 telefoni su neprekidno pozivali jedan drugog unutar iste mreže, dok testiranje usluga prenosa podataka obavljeno je pomoću Samsung Galaxy S9 mobilnih telefona.

Mernu kampanju sprovela je firma Crony a.d. Beograd, u saradnji poljskom kompanijom Systemics-PAB, a na osnovu tendera u postupku javne nabake koju je RATEL raspisao i sproveo.

Rezultati Benchmark mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.