Prikaz zauzeća radiofrekvencijskog spektra

21.05.2020

Na sajtu RATEL-a je svim zainteresovanim licima omogućen uvid u rezultate merenja električne komponente elektromagnetskog polja u frekvencijskom opsegu namenjenom za terestrijalno emitovanje radiodifuznih signala sa frekvencijskom modulacijom.

Rezultati automatizovanih merenja su raspoloživi na stranici „Prikaz zauzeća radiofrekvencijskog spektra“ koja je dostupna preko Internet šaltera. Direktan link ka ovoj stranici je http://portal.ratel.rs/cyr/spectrum.

Korisnik ima mogućnost da za prikaz izabere bilo koju od lokacija na kojima RATEL ima permanentno postavljenu mernu opremu (sa ponuđenog spiska lokacija kontrolno-mernih centara i daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica), kao i željeni datum merenja. Teritorijalni raspored ovih lokacija se može videti na stranici https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-kontrola-spektra.