Poštanski saobraćaj prema Rusiji i Ukrajini

16.03.2022

Poštanski saobraćaj u oblasti univerzalne usluge JP Pošta Srbije obavlja sa Ukrajinom i Rusijom, dok je slanje novca za Ukrajinu omogućeno korišćenjem usluge PostCash (međunarodna uputnica), s tim što je isplata ograničena na lokacije koje su izvan regiona Donjeck i Lugansku, a u zavisnosti od trenutne bezbednosne situacije.

Poštanski operatori kurirskih i ekspres usluga, zbog trenutnog stanja i konflikta između Rusije i Ukrajine na teritoriji Ukrajine, obustavili su prijem pošiljaka za teritorije Rusije, Ukrajine i Belorusije.

ERGP (European Regulators Group for Postal Services) pokrenuo je akciju za podršku inicijativi evropskih poštanskih operatora, pokrenutoj sa ciljem smanjenja ili ukidanja poštarina za pošiljke naslovljene za Ukrajinu koje sadrže humanitarnu pomoć.

RATEL nastavlja da prati predmetne događaje, a sve naredne korake preduzimaće u skladu sa interesima korisnika i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti poštanskih usluga.