Otvoren POSTEL

03.12.2019

Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu počeo je sa radom 37. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, „PosTel 2019“. Na otvaranju su govorili predsednik organizacionog i programskog odbora prof. dr Dejan Marković i prof. dr Valentina Radojičić, dekan fakulteta prof. dr Nebojša Bojović, dr Mihailo Jovanović i dr Vladica Tintor.

Direktor RATEL-a dr Vladica Tintor je predstavio prihode ostvarene na tržištu poštanskih usluga i rezultate poštanske delatnosti u prethodnoj godini.

„Realizovano je 325 miliona poštanskih usluga, uručena je 131 poštanska pošiljka po domaćinstvu, a prihod ostvaren u ovoj oblasti iznosi više od 166 miliona evra. Donošenjem Zakona o poštanskim uslugama RATEL je dobio nadležnosti koje se odnose na davanje saglasnosti na cene univerzalne usluge van domena rezervisanih poštanskih usluga, stručni nadzor nad radom operatora i medijaciju u vansudskom poravnanju,“ rekao je direktor RATEL-a i naglasio da će RATEL nastaviti da podržava rad PosTela. Ovom prilikom je, takođe, najavio da će RATEL 2020. godine biti domaćin skupova međunarodnih organizacija BEREC i CEPT, kao i godišnje konferencije Nacionalnog CERT-a,”

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr Mihailo Jovanović je predstavio dvoipogodišnji rad kancelarije, govoreći da je Srbija prema oceni SIGME i OECD-a  napredovala u pet, od ukupno sedam indikatora u poređenju sa 2017. godinom kada je reč o pružanju usluga građanima.

PosTel organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta, a suorganizatori su: Javno preduzeće „Pošta Srbije“, „Telekom Srbija“ ad, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i Inženjerska komora Srbije. Pokrovitelji Simpozijuma su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.